Witamy na stronie internetowej programu Działaj Lokalnie w Słubicach!

Wyniki 2013

Do Fundacji wpłynęło 29 wniosków. Jeden z nich nie został oceniony pozytywnie po przeprowadzonej ocenie formalnej, natomiast pozostałe wnioski były przedmiotem obrad Komisji, której członkowie oceniali wnioski wg skali 0-40 pkt. Każdy wniosek został oceniony przez min. 2 członków Komisji (w przypadku znacznych rozbieżności miedzy dwoma ocenami, wniosek przekazywany był do oceny przez trzecią osobę, a średnia wyciągana była ze wszystkich trzech ocen) . Łączna wartość wnioskowanych dotacji wyniosła 148 232,50 zł. Wysokośći dotacji zostaną zaprezentowane po zakończeniu etapu negocjacji budżetowych ze zwycięzcami. Do dofinansowania rekomendowane zostały wnioski zaznaczone na zielono (KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ):

ranking

 

 

2019  Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice  globbers joomla templates