Witamy na stronie internetowej programu Działaj Lokalnie w Słubicach!

Jakie projekty wsparliśmy ?

2013

1.„Pliszka naszym wspólnym dobrem”

Realizator projektu: Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO 
Wysokość dotacji: 5700 zł 
Całkowita wartość: 12525 zł 
 

Cel projektu

- zwiększenie integracji mieszkańców dwóch wsi (Sądów i Koziczyn) z miastem Cybinka - zarówno młodszych, dorosłych i starszych poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest rzeka Pliszka i jej nadbrzeża;

- zaszczepienie w mieszkańcach działań ekologicznych, tj. utrzymanie w czystości nadbrzeży i dbanie o dobry stan oznakowanie szlaku wodnego i jego przystani;
- wykreowanie markowego produktu turystycznego opartego na walorach i atrakcjach turystyki kajakowej po rzece Pliszce.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W lipcu Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO rozpoczęło realizację projektu pt."Pliszka naszym wspólnym dobrem", w ramach którego zbudowaliśmy 2 przystanie kajakowe (w Sądowie i Koziczynie) oraz oznaczyliśmy szlak żeglugi kajakowej na 6 tablicach informacyjnych ustawionych na nabrzeżach Pliszki. Projekt był promowany w ramach działań poprzez media tradycyjne i nowoczesne.
Wykonanie prac rozpoczęliśmy od spotkania w Koziczynie: zapoznaliśmy zebranych z ideą projektu i kolejnością zadań. Zaczęły się prace ziemne: koszenie, karczowanie, grabienie, zbieranie chwastów i gałęzi.

Następnie liczna grupa wolontariuszy i kajakarzy wykopała doły pod ławy i stoły. Sprawnie poszła nam budowa palenisk z kamieni polnych pod ogniska. Na tak przygotowany teren mogła wkroczyć ekipa chętnych do montażu ław, stołów i zadaszeń drewnianych.
Efektem naszych wspólnych działań była całkowita metamorfoza terenu nadbrzeży Pliszki w Koziczynie - nowa przystań stała się okazała i piękna.
Na zakończenie projektu zorganizowano spływ kajakowy, podczas którego oczyszczono wody i nadbrzeże Pliszki. Spływ zakończył się wspólnym ogniskiem i biesiadowaniem przy akompaniamencie ludowego cybińskiego zespołu Lubuszanki.

Rezultaty projektu

W ramach projektu udało się nawiązać partnerstwo społeczno-prywatno-lokalne dzięki, poprzez wspólną pracę zintegrowano mieszkańców gminy Cybinka, zaszczepiono w nich działania ekologiczne, wykreowany został markowy produkt turystyczny oparty na walorach i atrakcjach turystyki kajakowej po rzece Pliszce. 
Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna lepiej się poznała, a 
Pliszka stała się miejscem wspólnych spotkań, społecznej pracy oraz 
miejscem czynnego odpoczynku.
Odbiorcy projektu:
Mieszkańcy miejscowości Sądów i Koziczyn, którzy pozyskali nowy produkt turystyczny. Oprócz nich z projektu skorzystali miejscowi przedsiębiorcy oraz kajakarze polscy i zagraniczni, kolarze, grzybiarze, podróżni przejeżdżający przez Koziczyn i Sądów.

Partnerzy projektu:

Nadleśnictwo Cybinka

opisy projektów z poprzednich edycji konkursu: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html
2019  Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice  globbers joomla templates